Biegniemy charytatywnie

Każdy uczestnik Sucholeskiej Dziesiątki Fightera wspiera dzieci niepełnosprawne ze szkoły powołanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” jest organizacją pożytku publicznego, której podstawowym celem jest kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opierające się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych, szkoleń, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

Z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Stowarzyszenie powołało w 2016 roku Niepubliczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum „Otwarte Drzwi”, a w 2019 r. również Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, placówki w których wykorzystywane są innowacyjne metody edukacyjne do indywidualnego kształcenia zarówno dzieci zdolnych, wybitnych, jak i niepełnosprawnych.

Szkoła rozbudza u uczniów ciekawość świata oraz tworzy warunki i motywuje uczniów do działań poszukiwawczych, uczy współpracy w grupie i przygotuje do wykorzystania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. Zarówno Stowarzyszenie jak i szkoła są inicjatorami wielu projektów o charakterze artystycznym, np. Twórczych Działań, aukcji sztuki współczesnej, wystaw, spektakli oraz wspólnego tworzenia muzyki z artystami. Aktualnie jest w przededniu realizacji najnowszego i najbardziej spektakularnego projektu artystycznego, muralu „Mały Książę”, który wkrótce powstanie w przestrzeni miasta Poznania, przy ul. Ogrodowej 5. Istotnym ogniwem edukacji uczniów Szkoły jest również sport. Placówka organizuje doroczne Dni Sportu, a jej uczniowie chętnie uczestniczą w Olimpiadach Specjalnych, uzyskując imponujące wyniki.

Więcej informacji na stronie: www.otwarte-drzwi.pl